Tihisen pirtin historiikki on julkaistu kirjasena Oy Liiton Kirjapainossa 1984.  Julkaisun esittämiseen digitaalisessa muodossa Tyrnävän kotiseutuyhdistyksen kotisivuilla on pyydetty ja saatu lupa historiikin omistajataholta. Suuret kiitokset heille tästä. Julkaisun kaikenlaiseen uudelleen käyttöön tulee pyytää omistajataholta erikseen lupa.

Historiikin voi lukea erilliseltä pdf-dokumentilta, jonka linkki alla. Se on skannattu tekstintunnistuksella (OCR) ja tuotettu uudeksi pdf-dokumentiksi (edit. Kari Peisa), joka asetteluiltaan pyrkii noudattamaan mahdollisimman tarkasti alkuperäistä julkaisua. Se on ehkä selkeämmin luettavaa kuin alla avautuvat alkuperäisestä kirjasesta otetut skannatut kuvat.

Alla Urho Holopaisen kirjoittama Tihisen pytingin historiikki skannattuna kuvina sivu sivulta.