Maatalouskonemuseo

Tyrnävän kotiseutumuseon näyttelytoiminnan tehtävänä on maatalouskulttuurin, maanviljelyn ja metsänhoidon historiaan liittyvä esittely, opetus ja tiedonvälitys sekä ympäristökasvatus. Tavoitteena on kulttuuriperinnön säilyttäminen tuleville sukupolville sekä kulttuuriperintöön liittyvän tiedon, tarinoiden ja elämysten välittäminen yleisölle.

Maatalouskulttuurin historiaa esittelevä 2013 valmistunut maatalouskonemuseo on kotiseutumuseon vahvuus. Museoon vuonna 2014 rakennetun perusnäyttelyn avulla välitetään tietoa menneiden sukupolvien työstä ja taidoista ja siten säilytetään Tyrnävän vahvan maatalouspitäjän maatalouskulttuuri elävänä tuleville sukupolville.

Cletrac-telaketjutraktori. Konemuseossa olevat traktorit ja telaketjukone ovat kaikki ajokunnossa.

Hitleri, hitsauskone

Museon kohderyhmänä ovat Tyrnävän asukkaat, mutta myös yleisemmin kaikki maatalouden historiasta kiinnostuneet Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Suomessa.

Maatalous on aina ollut Tyrnävällä merkittävä elinkeino. Maatalouskoneet ja -esineet voidaan jakaa maanviljelyyn, karjanhoitoon ja metsänhoitoon tarkoitettuihin koneisiin ja esineisiin. Maatalouskoneet alkoivat yleistyä Suomessa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tähän vaikutti maatalouskoneiden hinnan lasku 1890-luvulla ja samanaikainen maaseudun työvoimakustannuksien nousu.

Yleiskuva sisätiloista

Sampo puimakone

Perunannostokone